ธนาคารยูโอบีของสิงคโปร์เข้าซื้อกิจการธนาคารเพื่อรายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยเสร็จสมบูรณ์.

ธนาคารยูโอบีประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจคอนซูเมอร์แบงกิ้งของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทย รับจดทะเบียนบริษัท

การเข้าซื้อกิจการธุรกิจคอนซูเมอร์แบงกิ้งของซิตี้กรุ๊ปในอินโดนีเซียและเวียดนามจะแล้วเสร็จในปี 2566 ธุรกิจคอนซูเมอร์ประกอบด้วยพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อที่ไม่มั่นคงและปลอดภัย ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อยของซิตี้กรุ๊ป

การซื้อกิจการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของธนาคารยูโอบีในการขยายธุรกิจค้าปลีกในอาเซียนนอกตลาดในประเทศสิงคโปร์ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าการซื้อกิจการจะเพิ่มฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่ของยูโอบีในสี่ตลาดเป็น 5.3 ล้านรายและเพิ่มความแข็งแกร่งในทีมอีก 5,000 คน

“ธุรกิจคอนซูเมอร์แบงกิ้งของซิตี้กรุ๊ปในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก เข้ากันได้ดีกับพอร์ตโฟลิโอที่เน้นการจำนองของธนาคารยูโอบีในประเทศไทย การผสานรวมจะสร้างการทำงานร่วมกันและโอกาสสำหรับลูกค้าของเรา อันเป็นผลจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ตลอดจนรอยเท้าที่ขยายออกไปและเครือข่ายพันธมิตร”

มร. ตัน ชุน ฮิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
เพื่อเป็นหัวหอกในการขยายธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ธนาคารยูโอบีได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงดังต่อไปนี้:

Ms Elaine Fan หัวหน้าฝ่ายค้าปลีกและแบรนด์ ธนาคารยูโอบี มาเลเซีย
Mr Ronnie Lim หัวหน้าฝ่ายบริการการเงินส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี มาเลเซีย
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล หัวหน้าฝ่ายค้าปลีกและแบรนด์ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
นายยุทธชัย เตยะราชกุล หัวหน้าฝ่ายบริการการเงินส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/