20160420202913-shutterstock-370389194

เข้าใจถึงความสำคัญของบริการแปลภาษาอินเดีย

เข้าใจถึงความสำคัญของบริการแปลภาษาอินเดีย เพื่อให้การประมวลผลง่ายขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ คุณต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการแปลด้านการดูแลสุขภาพ การสื่อสารด้านสุขภาพที่ดีขึ้นมีบทบาทสำคัญในการดูแลที่ดีด้วยต้นทุนที่ต่ำ การโพสต์โดยผู้เยี่ยมชมเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินการทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงในกรณีที่มีการสื่อสารรายละเอียดผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกันสุขภาพ คลินิก และโรงพยาบาลทั่วโลกจ้างบริการแปลทางการแพทย์ที่ตรงเวลาและถูกต้องในคู่ภาษาที่หลากหลาย ทำไมไม่ใช้เครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ล่ะ? เครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ช่วยให้คุณคิดออกว่าอยากกินอะไรในวันหยุด แต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็อีกเรื่องหนึ่ง รายละเอียดการดูแลสุขภาพที่แปลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้สุขภาพตกอยู่ในความเสี่ยงและอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วย ทีมกฎหมาย ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ความสำคัญของการแปลเฉพาะทางด้านสุขภาพ นักแปลที่มีทักษะสูงซึ่งให้บริการแปลด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสบการณ์ในอินเดียได้รับการว่าจ้างสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆรับจดทะเบียนบริษัท สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น InDesign, Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีบริการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับสิ่งต่อไปนี้: บันทึกผู้ป่วย เอกสารการทดลองทางคลินิก เว็บไซต์ วรรณกรรมด้านเภสัชกรรม/การดูแลสุขภาพและฉลากยา ผลแล็บและภาพ คู่มืออุปกรณ์การแพทย์และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน (IFU) รายงานทางการแพทย์และพยาธิวิทยา แบบฟอร์มแสดงความยินยอม คำแนะนำการดูแลหลังการรักษา เอกสารประกันสุขภาพ การแปลซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ .Profile ของนักแปลทางการแพทย์มืออาชีพ สำหรับการแปลเอกสารทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องมีระดับความสามารถทางภาษาของเจ้าของภาษา ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างละเอียดในภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย และความสามารถในการวิเคราะห์ นักแปลด้านการรักษาพยาบาลที่ดีมีการศึกษาอย่างเป็นทางการทั้งในภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย เขามักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคำศัพท์เฉพาะเรื่อง จะหานักแปลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างไร? เพื่อให้ได้บริการแปลที่มีคุณภาพ เราต้องคำนึงถึงความพร้อมของนักแปลที่มีทักษะ ก่อนที่คุณจะจ้างใคร คุณต้องรู้ว่ามีเนื้อหาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมากมายที่ต้องแปล ซึ่งรวมถึงแผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอกสารการทดลองทางคลินิก […]

businessman-moving-dollar-symbols_1156-289

ที่ปรึกษาทางการเงิน เมลเบิร์น

คำว่าที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนทางการเงินมักใช้แทนกันได้ ส่วนใหญ่ เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินถูกเรียกโดยชื่ออื่นที่ไม่ใช่นักวางแผนทางการเงิน นั่นเป็นเพราะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ บางครั้งที่ปรึกษาทางการเงินเองก็ไม่รู้ว่าตนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Think Large ส่วนใหญ่อ้างถึงที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดมีการศึกษาทางการเงินและทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเป็นนักวางแผนทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกิจมักมีวุฒิการศึกษาด้านธุรกิจ การบัญชี การเงิน การประกันภัย หรือเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ยังถือ CPA หรือปริญญาบัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเมลเบิร์น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรบางแห่งที่ประกอบอาชีพอิสระบางแห่งจะขออาสาสมัครหรือบุคลากรทางทหารที่เกษียณอายุแล้ว ผู้บริหารระดับสูง หรืออดีตผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลเพื่อกรอกแบบสำรวจที่จำเป็น รับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินของเมลเบิร์นปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษาของพวกเขา ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่จะทำงานตามค่าคอมมิชชั่น อย่างไรก็ตาม มีที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะกลุ่มที่เลือกไว้ซึ่งจะทำงานโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลย ที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแนะนำลูกค้าของตนเองโดยตรงด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนส่วนบุคคล พวกเขาอาจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ๆ ที่คิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นจะทำงานได้ฟรีโดยใช้เครือข่ายส่วนตัวของตน ที่ปรึกษาทางการเงินมักจะประกอบอาชีพอิสระ กำกับตนเอง หรือทำงานภายใต้องค์กรที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนลดและบริษัทนายหน้า นอกจากข้อมูลประจำตัวด้านการศึกษาแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจะประเมินคุณเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการระดมทุนของคุณ พวกเขาจะทำเช่นนี้โดยดูจากมูลค่าสุทธิ สินทรัพย์ หนี้สิน ศักยภาพในการสร้างรายได้ และไลฟ์สไตล์ของคุณ เอกสารสำคัญบางประการที่ต้องมีก่อนพบที่ปรึกษา ได้แก่ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร การคืนภาษี และใบเรียกเก็บเงินปัจจุบันและย้อนหลัง ที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจาก CFSA (Chartered Financial Advisors Association) และ SEC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) มีความแตกต่างระหว่างการจัดการการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการลงทุนคือผู้ที่จัดการเงินของลูกค้าเพื่อเป้าหมายเฉพาะ เช่น การเกษียณอายุ ที่ปรึกษาทางการเงินมุ่งเน้นไปที่การวางแผนสำหรับกิจการของลูกค้าทั้งหมดมากกว่าเป้าหมายเฉพาะ การวางแผนทางการเงินสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น แผนการเกษียณ การลงทุน การออมเพื่อการศึกษาในวิทยาลัย การประกันภัย และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยลูกค้าในการกำหนดแผนเกษียณอายุ จัดทำแผนออมทรัพย์ สร้างแผนภาษีรอการตัดบัญชีสำหรับภาษีอสังหาริมทรัพย์และกำไรจากการลงทุน และกำหนดนโยบายการประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ […]

16

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเลือกบริการสระว่ายน้ำ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเลือกบริการสระว่ายน้ำ ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเติมความสดชื่นในฤดูร้อนอันอบอุ่นของฮูสตันไปกว่าการผ่อนคลายในสระว่ายน้ำที่เปล่งประกายระยิบระยับ รับจดทะเบียนบริษัทแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสระว่ายน้ำนั้นไม่ง่ายเหมือนได้มา เคล็ดลับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการบำรุงรักษาที่ดี สิ่งนี้บ่งชี้ว่าคุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ Houston Pool Cleaning Service มีบางส่วนที่แน่นอนของพูลที่ต้องการการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ความผิดพลาดอาจไม่เพียงแต่ทำให้คุณไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับการลงเล่นน้ำในอ่างว่ายน้ำได้เมื่อคุณต้องการเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้คุณต้องเสียค่าบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก ต่อไปนี้คือประเด็นหลายประการที่คุณควรตรวจสอบเมื่อต้องบำรุงรักษาสระว่ายน้ำเพื่อให้มีความสนุกสนานและอยู่ในสภาพดี: การประปาในสระว่ายน้ำ – การทำงานตามปกติของทุกส่วนในสระขึ้นอยู่กับระบบประปา ระบบประปามีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับน้ำตก ขั้นตอนการทำคลอรีน สกิมเมอร์ เครื่องปรับระดับน้ำอัตโนมัติ เครื่องทำความร้อนในสระว่ายน้ำ/สปา ไอเสีย/การส่งคืน สปาสตรีม/อากาศ การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ปั๊มเป็นผู้จัดหาน้ำที่ไหลลงสู่สระว่ายน้ำ โครงสร้างระบบประปาประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลิตคลอรีน และอื่นๆ การตรวจจับการรั่วไหลในสระ – เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการเสื่อมสภาพซ้ำๆ สระว่ายน้ำมักจะรั่ว การไหลออกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในท่อของสระ รอยแตกในท่ออาจส่งผลให้มีน้ำหยดจำนวนมากในสระ ผนังสระยังมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากพื้นไม่เรียบ สามารถแก้ไขได้โดยใช้ระบบแนะนำอีพ็อกซี่ ผู้เชี่ยวชาญควรปรับปรุงการรั่วไหลทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเพิ่มเติมต่อสระว่ายน้ำ Standard Pool Check-ups – บริการสระว่ายน้ำเป็นประจำจะช่วยให้คุณรักษาสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำและพบปัญหาใด ๆ ก่อนที่จะไม่สามารถควบคุมได้ การซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในการจัดการพูล Skimmers และตัวกรองควรได้รับการทดสอบเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้คำตัดสินที่ถูกต้องตลอดช่วงที่ร้อนที่สุดของปีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูกาลนั้น การปรับปรุงสระว่ายน้ำ: หากปั๊มของคุณส่งเสียงดังอย่างไม่สมควรในสระ อาจมีโอกาสที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ […]

20151113161829-angry-clients-claims-customers-discontent-problem

JD Sports โกรธที่แอบถ่ายเจ้านาย

JD Sports ได้โจมตีสิ่งที่เรียกว่า “การสอดส่องแอบแฝงที่ผิดกฎหมายและอาจผิดกฎหมายอย่างมาก” ของประธานบริหาร Peter Cowgill ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปรากฏว่านายคาวกิลล์กำลังถ่ายทำการประชุมกับแบร์รี โบว์น คู่หูของเขาที่ฟุตาไซลัม JD Sports ซื้อ Footasylum ในราคา 90 ล้านปอนด์ในเดือนเมษายน 2019 แต่สัปดาห์ที่แล้วได้รับคำสั่งให้ขายโดยผู้ดูแลการแข่งขัน มีข้อกังวลว่าที่ประชุมอาจมีการฝ่าฝืนกฎการแข่งขัน ทั้งสองบริษัทปฏิเสธการละเมิดใดๆ หน่วยงานด้านการแข่งขันและการตลาด (CMA) ได้ตรวจสอบข้อตกลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 และออกคำสั่งบังคับใช้ซึ่งระบุว่าอนุญาตให้มีการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชาของทั้งสองบริษัทได้ แต่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์ ข่าวการประชุมปรากฏให้เห็นในบทความที่ตีพิมพ์ในซันเดย์ไทมส์ JD Sports กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า: “Peter Cowgill รู้จัก Barry Bown ในด้านธุรกิจและส่วนตัวมานานกว่า 25 ปี “ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือในทางที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมายแต่อย่างใด ที่พวกเขาจะได้พบกันเป็นครั้งคราว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานการแข่งขันและการตลาด (CMA) ของการเข้าซื้อกิจการของ JD ของ Footasylum Limited “เดอะซันเดย์ไทมส์ละเว้นที่จะรายงานเกี่ยวกับ รับจดทะเบียนบริษัท  ภาระหน้าที่ในเชิงบวกที่ JD มีภายใต้เงื่อนไขของคำสั่งบังคับใช้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อส่งเสริมให้พนักงานคนสำคัญของธุรกิจ Footasylum […]

29

ทำไมผู้คนถึงถูกปฏิเสธสินเชื่อเงินด่วน?

สินเชื่อเงินด่วนถือเป็นหนึ่งในเงินกู้ที่ง่ายที่สุดที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ยังมีคนที่ถูกปฏิเสธเงินกู้เหล่านี้อีกด้วย! ค้นหาสาเหตุในบทความนี้ ผู้คนถูกปฏิเสธสินเชื่อเงินด่วน – นี่คือเหตุผล! สินเชื่อเงินด่วนเป็นวิธีการช่วยเหลือเมื่อมีเงินไม่เพียงพอและไม่สามารถสมัครสินเชื่อแบบเดิมได้ด้วยเหตุผลหลายประการ รับจดทะเบียนบริษัท เมื่อผู้ให้กู้รายอื่นปฏิเสธ เช่น ผู้ให้กู้ทั่วไปเนื่องจากไม่สามารถเสนอหลักประกันหรือเนื่องจากการจัดอันดับเครดิตไม่ดีพวกเขาเลือกใช้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้าเนื่องจากผู้ให้กู้เงินกู้เหล่านี้ผ่อนปรนมากกว่ารายอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้าเสนอการเบิกเงินสดล่วงหน้าโดยไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่? ก่อนอื่นมาดูสถานการณ์ที่พวกเขาเสนอสินเชื่อ: เครดิตไม่ดี: ชาวอเมริกันจำนวนมากมีคะแนนเครดิตที่เฉลี่ยหรือต่ำกว่านั้น นั่นหมายความว่าพวกเขามีอันดับเครดิตต่ำกว่า 600 ซึ่งอาจทำให้พวกเขาได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้แบบเดิมหรือแบบธรรมดาได้ยาก ผู้ให้กู้แบบดั้งเดิมมักจะปฏิเสธผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่า 600 เนื่องจากพวกเขาขึ้นอยู่กับธุรกรรมทางการเงินก่อนหน้านี้และประวัติการชำระคืนของผู้กู้เพื่อที่จะได้ข้อสรุปว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับเงินกู้กับพวกเขาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของตนเพื่อที่จะเสนอเงินกู้ให้กับเขา/เธอ นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อในการทำธุรกรรมทางการเงินและการชำระคืนในอดีตของตนเพื่อที่จะให้เงินกู้แก่พวกเขา พวกเขาขอให้บุคคลมีรายได้ต่อเดือนที่มั่นคงซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดว่าจะสามารถรับเงินกู้จากพวกเขาได้หรือไม่ หลักประกัน: ถ้าเครดิตไม่ดีผู้ถือขอเงินกู้จากผู้ให้กู้แบบดั้งเดิม เป็นไปได้มากว่าผู้ให้กู้จะเปลี่ยนคำขอเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ถืออันดับเครดิตโดยเฉลี่ยสามารถได้รับโอกาสได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้เหล่านี้หากพวกเขามีข้อเสนอเป็นหลักประกัน นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเอาของมีค่าเช่นรถหรือบ้านมาเสี่ยงเพื่อกู้เงินจากพวกเขา ไม่ใช่ทุกคนที่มีรถเป็นของตัวเองหรือบ้านเพื่อเสนอให้ผู้ให้กู้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งทำให้ยากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้าเสนอการเบิกเงินสดล่วงหน้าที่ไม่มีหลักประกันแก่ผู้กู้ สิ่งนี้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มีเครดิตไม่ดี แต่ไม่มีอะไรให้เป็นหลักประกันหรือไม่ต้องการเสี่ยงอะไรโดยวางเป็นหลักประกัน ตราบใดที่ผู้กู้มีรายได้ที่มั่นคง ทีนี้มาดูสถานการณ์ที่ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้าปฏิเสธเงินกู้: ไม่มีรายได้ที่มั่นคง: จากตอนต้นของบทความนี้ เราได้บังคับใช้แนวคิดที่ว่าผู้มีรายได้ที่มั่นคงเพื่อรับเงินกู้จากผู้ให้กู้เงินด่วน นั่นเป็นเพราะนั่นเป็นข้อกำหนดหลักในการรับเงินกู้จากพวกเขา หากไม่มีรายได้ที่มั่นคง เขา/เธอจะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้กู้ที่เชื่อถือได้พร้อมผู้ให้กู้สินเชื่อเงินสดล่วงหน้า ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินด่วนให้ความสำคัญกับสถานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้กู้เพื่อที่จะให้กู้ยืมเงิน ดังนั้นหากไม่มีรายได้ต่อเดือนที่มั่นคงก็ไม่มีโอกาสได้รับเงินกู้จากพวกเขา บัญชีธนาคาร: สิ่งนี้มุ่งตรงไปยังผู้ให้กู้สินเชื่อออนไลน์เป็นหลัก ผู้ให้กู้สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ต้องการให้ผู้กู้ของพวกเขามีบัญชีตรวจสอบซึ่งพวกเขาสามารถฝากและถอนเงินสดได้ แนวคิดทั้งหมดในการสมัครสินเชื่อออนไลน์คือการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของเอกสารและอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับการสมัครกับผู้ให้กู้ตามร้านค้า ผู้ให้กู้สินเชื่อออนไลน์ยังต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่ได้รับการชำระคืนตรงเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุที่พวกเขาถอนเงินสดออกจากบัญชีของคุณในวันที่ครบกำหนด แน่นอน พวกเขาแจ้งให้ผู้กู้ทราบก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ตัวเลือกนี้สะดวกกว่ามาก แม้แต่ผู้ยืมที่ไม่ต้องคอยติดตามวันที่ครบกำหนด รวมถึงการเดินทางไปร้านค้าเพียงเพื่อชำระคืนเงินกู้ เพื่อให้มีประสบการณ์การให้ยืมและการยืมที่ราบรื่นกับผู้ให้กู้เงินด่วนที่ใช้ระบบออนไลน์ ข้อมูลจาก https://www.articlesfactory.com/

44

ภาพรวมโดยย่อของกระบวนการรับรอง ISO 27001

ภาพรวมโดยย่อของกระบวนการรับรอง ISO 27001 บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนสำคัญของ ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองระดับสูงสุดสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลในองค์กร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการควบคุมความปลอดภัยที่กระบวนการตรวจสอบ ISO 27001 ครอบคลุมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อต้องการปกป้องทรัพย์สินข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลลูกค้า ธุรกิจการโพสต์ของแขกจำเป็นต้องได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรฐาน ISO 27001รับจดทะเบียนบริษัท กำหนดข้อกำหนดหลักสำหรับการออกแบบ การนำไปใช้ และการใช้งาน ISMS ที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องข้อมูลที่มีค่าและเป็นส่วนตัว ด้วยภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มธุรกิจ ความสำคัญของการรับรองนี้จึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว นี่คือเหตุผลสำคัญที่องค์กรต้องการรับการรับรอง ISMS: • หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูลและปกป้องความลับของลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ • สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพวกเขา • สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและมีโอกาสมากขึ้นในตลาด • หลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมากสำหรับการละเมิดข้อมูลของลูกค้าหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การได้รับใบรับรอง ISO 27001 ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในการรักษาความสมบูรณ์และรักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ISMS ของตน อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองไม่ใช่กระบวนการธรรมดา แต่ต้องมีการสนับสนุนที่สำคัญของการจัดการองค์กรควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการรับรอง ISO […]

20160127183146-business-office-laptop-analytics-review-marketing-results-chart-strategy-consulting-office-man-analysis

Goto Energy หยุดชะงักท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

Goto Energy กลายเป็นบริษัทพลังงานรายล่าสุดในสหราชอาณาจักรที่ยุติการซื้อขายท่ามกลางราคาขายส่งก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทจัดหาก๊าซและไฟฟ้าให้กับลูกค้าในประเทศประมาณ 22,000 ราย ซึ่งตอนนี้จะย้ายไปซัพพลายเออร์รายใหม่ เข้าร่วมกับบริษัทขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่ล้มละลายหลัง รับจดทะเบียนบริษัท จากราคาก๊าซโลกพุ่งสูงขึ้น ผู้ควบคุมพลังงาน Ofgem จะค้นหาซัพพลายเออร์รายใหม่สำหรับครัวเรือนซึ่งถูกขอให้ไม่ทำอะไรจนกว่าการถ่ายโอนจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การล่มสลายของ Goto Energy ทำให้จำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นปัจจุบันของบริษัทพลังงานในสหราชอาณาจักรล้มเหลวมากกว่าสองล้านราย ฉันจะทำอย่างไรถ้าซัพพลายเออร์พลังงานของฉันล้มละลาย? Ofgem กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของราคาก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้น 250% นับตั้งแต่ต้นปี กำลังสร้างแรงกดดันทางการเงินแก่ซัพพลายเออร์ “สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของ Ofgem คือการปกป้องลูกค้า” Neil Lawrence ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกของ Ofgem กล่าว “ฉันต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบว่าพวกเขาไม่ต้องกังวล: ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานของคุณยังคงดำเนินต่อไป” นายลอว์เรนซ์กล่าวเสริมว่า หากลูกค้ามีเครดิต เงินจะได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นลูกค้าจะไม่สูญเสียเงินที่เป็นหนี้ของพวกเขา แผนภูมิใหม่ “Goto Energy เป็นผู้ให้บริการรายที่ 16 ที่ออกจากตลาดตั้งแต่ต้นปี 2564” Justina Miltienyte ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานของ Uswitch.com กล่าว เธอกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้า Goto Energy จะไม่ทำอะไรจนกว่าพวกเขาจะย้ายไปหาซัพพลายเออร์รายใหม่ เนื่องจากการพยายามเปลี่ยนผู้ให้บริการอาจสร้างความล่าช้าในการบริหารในการรับยอดเครดิตคืน […]

20160608173317-hiring-people-job-seekers-candidate-connection-interviews-working-interviewing

เป็นไปได้ไหมที่จะหาสินเชื่อก่อสร้าง USDA คอนเนตทิคัตใกล้ฉัน?

คอนเนตทิคัตเป็นที่รู้จักในด้านระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยม โอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากมาย สภาพอากาศที่อบอุ่นค่อนข้างต่ำ และการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ไม่น่าแปลกใจที่ครอบครัวจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังมองหาที่จะย้ายไปอยู่ในรัฐที่เหมาะสำหรับครอบครัวแห่งนี้ ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ย้ายไปคอนเนตทิคัตชอบที่จะซื้อบ้านของตัวเองแทนที่จะเช่า ประการหนึ่ง การเป็นเจ้าของบ้านคือความฝันสูงสุดของชาวอเมริกัน และประการที่สอง รับจดทะเบียนบริษัท เมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มแข็งค่าขึ้น ก็เป็นการลงทุนที่ดีเช่นกัน ถ้าคุณชอบพื้นที่เปิดโล่งกว้าง แทนที่จะเป็นชีวิตในเมืองที่คับแคบ และกำลังมองหาที่จะสร้างบ้านของคุณเองในพื้นที่ชนบท สิ่งที่คุณต้องมองหาคือเงินกู้เพื่อการก่อสร้างของ USDA ที่คอนเนตทิคัตใกล้ฉัน เงินกู้เพื่อการก่อสร้างของ USDA คืออะไร? เงินกู้เพื่อการก่อสร้างของ USDA เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่ได้รับทุนจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมเหล่านี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องชำระเงินดาวน์ เงินกู้เป็นวิธีการซื้อที่ดินและเป็นเจ้าของบ้านที่สร้างขึ้นในพื้นที่ชนบทของประเทศ ข้อกำหนดข้อหนึ่งของเงินกู้เพื่อการก่อสร้างของ USDA ใกล้ๆ ตัวฉันคือ ทรัพย์สินนั้นได้รับการยอมรับสำหรับเงินกู้เท่านั้น หากอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ USDA ยอมรับ ข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างของ USDA คืออะไร? ข้อกำหนดด้านเครดิต – USDA ได้ปรับปรุงนโยบายของพวกเขาเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับข้อกำหนดคะแนนเครดิตของพวกเขา ข้อกำหนดคะแนนเครดิตขั้นต่ำใหม่คือ 640 ก่อนหน้านี้ ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่าจะยังคงได้รับการอนุมัติหากผ่านการประเมินของผู้ให้กู้ คุณต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ไม่เกิน 41% ข้อกำหนดด้านรายได้สินเชื่อ – เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อก่อสร้าง USDA คอนเนตทิคัตใกล้ฉัน ครอบครัวของคุณต้องมีรายได้ที่ไม่เกินรายได้เฉลี่ยที่ปรับแล้ว (AMI) ในพื้นที่หรือรัฐของคุณ ข้อกำหนดด้านทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของสินเชื่อ – ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ บ้านที่จะซื้อต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่ USDA […]

29

ฉันควรได้รับการทำความสะอาดเตาอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?

ฉันควรได้รับการทำความสะอาดเตาอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่? การทำความสะอาดเตาอบแบบมืออาชีพเป็นบริการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง การทำความสะอาดเตาอบมักเป็นงานที่ผู้คนรู้สึกว่าสามารถทำเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้คนจำนวนมากมักสงสัยว่าพวกเขาควรให้บริษัททำความสะอาดเตาอบมาช่วยแทนหรือไม่ การทำความสะอาดเตาอบแบบมืออาชีพเป็นบริการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งรับจดทะเบียนบริษัท การทำความสะอาดเตาอบมักเป็นงานที่บุคคลรู้สึกว่าสามารถทำเองได้ อย่างไรก็ตาม Guest Post ผู้คนจำนวนมากมักตั้งคำถามว่าควรหาบริษัททำความสะอาดเตาอบมาช่วยแทนหรือไม่ มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก แต่การทำความสะอาดเตาอบแบบมืออาชีพ คุ้มไหม? ห้องครัวเป็นหัวใจของที่พัก และเตาอบของคุณเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานหนัก จำเป็นต้องมี TLC บ้างเป็นครั้งคราวเมื่อต้องคำนึงถึงสุขอนามัยและการทำงาน คุณสามารถทำเองได้ หรือจ้างช่างทำความสะอาดเตาอบแบบมืออาชีพเพื่อช่วยรักษาพื้นที่ในห้องครัวให้นานขึ้นก็ได้ โพสต์นี้ช่วยตอบคำถามทั่วไปสองสามข้อเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดว่าจะไปด้วยตัวเองหรือหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือคุณหรือไม่ เตาอบของฉันต้องสกปรกแค่ไหน? เราใช้พื้นที่ครัวของเราเป็นประจำ คนธรรมดาใช้ห้องครัวทุกวัน ขึ้นอยู่กับกิจวัตรและงานอดิเรกของพวกเขา! เราผลิตอาหารและคราบน้ำมันเป็นประจำ ตั้งแต่ความต้องการอาหารมื้อเย็นแบบย่างในวันอาทิตย์บนเตาอบของคุณ ไปจนถึงอาหารมื้อดึกในสัปดาห์ที่ขึ้นราบนเตา เราผลิตอาหารและคราบน้ำมันที่มองเห็นได้ (และมักจะซ่อนเร้น) ของการสึกหรอ น้ำมันสามารถพัฒนาได้ ทำให้เตาอบเป็นระเบียบยากขึ้น รวมทั้งทำให้อาหารเสียรสชาติ ชั้นไขมันที่สะสมอยู่เรื่อยๆ มักจะนำไปสู่กลิ่นเหม็น พร้อมด้วยร่องรอยที่มองเห็นได้บนประตูกระจก และยังจับคราบในถาดเตาอบและชั้นวางอีกด้วย เตาที่ไม่สะอาดอาจไม่ปลอดภัยซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ในเตาอบ ตรงข้ามกับความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ถึงเวลาต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย! ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเตาอบไม่เพียงแต่ทำให้เตาอบของคุณมีพื้นผิวพื้นฐานของโชว์รูมเท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเตาอบอีกด้วย การรักษาสุขภาพเตาอบของคุณเป็นประจำจะช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับส่วนประกอบและการเปลี่ยนใหม่ในอนาคต ฉันสามารถทำความสะอาดเตาอบด้วยตัวเองได้หรือไม่? หากคุณต้องการพับแขนเสื้อขึ้นและทำงานให้เสร็จด้วยตัวเอง อย่าลืมอ่าน The Ultimate Guide to Cleaning Your Oven […]

20160608173317-hiring-people-job-seekers-candidate-connection-interviews-working-interviewing

Pimlico Plumbers ขายให้กับบริษัท Neighborly ในสหรัฐอเมริกา

Pimlico Plumbers ถูกขายให้กับกลุ่มบริการบ้านของสหรัฐฯ Neighborly ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ผู้ก่อตั้ง Charlie Mullins ลดสัดส่วนการถือหุ้น 90% ในกลุ่มและคาดว่าจะมีมูลค่าระหว่าง 125 ถึง 145 ล้านปอนด์ตามรายงานของ Financial Times สก็อตต์ มัลลินส์ ลูกชายของผู้ประกอบการ จะถือหุ้นประมาณ 10% และยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป ปัจจุบันบริษัทในลอนดอนทำรายได้เกือบ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (50.7 ล้านปอนด์) ต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 400 คน Pimlico ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 บริการต่างๆ รวมถึงการทำ รับจดทะเบียนบริษัท ความร้อน ประปา ห้องน้ำ การระบายน้ำ และไฟฟ้า มีงานบริการโดยเฉลี่ยมากกว่า 100,000 งานสำหรับเจ้าของบ้านและธุรกิจในใจกลางกรุงลอนดอนในแต่ละปี จากการเริ่มต้นธุรกิจประปาด้วยรถตู้มือสองและกล่องเครื่องมือ Mullins กล่าวว่าเขาได้รับแนวทางจากผู้ซื้อจำนวนมากหลังจากจ้างที่ปรึกษาจาก Cavendish Corporate Finance “เรามีผู้คนมากมายที่ต้องการซื้อธุรกิจนี้ และได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงฝรั่งเศส อเมริกา และที่ไหนสักแห่งในตะวันออกกลาง” มัลลินส์บอกกับบีบีซี […]